20 okt

Uitrol MicroHIS X versie 13 Hisconnect platform

MicroHIS X versie 13 is, na een intensieve testperiode, definitief door CSC vrijgegeven.

De afgelopen maanden hebben we in het datacenter de nodige aanpassingen gemaakt om de migratie naar MicroHIS X versie 13 mogelijk te maken. Deze werkzaamheden zijn inmiddels afgerond.

Wanneer gaan we starten met de migraties?
Alle aangesloten MicroHIS praktijken ontvangen voor 1 november bericht van ons wanneer ze gemigreerd worden naar MicroHIS X versie 13. We proberen daarbij de impact van de migratie zo minimaal mogelijk te houden voor de praktijken. Doelstelling is de meeste praktijken voor 1 januari 2016 te migreren naar de laatste MicroHIS 13 versie.

Deel dit

Leave a reply