Disclaimer

De informatie op de website(s) van Danthas wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Onder de informatie vallen alle op de website aangeboden items zoals teksten, logo’s en ander grafisch materiaal. Desondanks kan Danthas geen garantie geven dat de geboden informatie vrij van fouten of onvolkomenheden is.

Het gebruik van de aangeboden informatie geschiedt op eigen risico.

Danthas kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade welke eventueel zou kunnen voortvloeien uit enige fout die op de website(s) van Danthas voor zou kunnen komen. Tevens kan Danthas niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het niet beschikbaar zijn van haar website(s). Danthas aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van websites welke niet door Danthas worden onderhouden, waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar website(s) van Danthas.

Danthas geeft geen garantie dat de naar Danthas gestuurde elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Derhalve aanvaardt Danthas geen aansprakelijkheid voor de gevolgende voortvloeiend uit het niet op tijd ontvangen en verwerken van deze berichten.

Privacy

Uw privacy is voor ons belangrijk en daarom gaan wij zorgvuldig met uw gegevens om. Persoonlijke gegevens welke middels contactformulieren naar Danthas worden gestuurd, worden met zorgvuldigheid behandeld. Danthas gebruikt deze gegevens voor verwerken van uw vraag/opmerking en worden zonder uw toestemming niet aan derden ter beschikking gesteld. Onze systemen zijn goed beveiligd om niet-geautoriseerde toegang van onbevoegden tot uw persoonlijke gegevens te voorkomen.

© 2022 Danthas BV. Alle rechten voorbehouden. Wij zijn ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd.

Click Me