PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Danthas BV, Kraaiheide 1, 9202 PC Drachten, KvK 01068255.

Versie: 16 november 2022 

Wij als Danthas respecteren de privacy van iedereen die met ons in contact komt. Wij zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk zal worden behandeld en de verwerking van uw persoonsgegevens, indien wij die opvragen, gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbeschermers stelt. In deze privacyverklaring wordt door ons beschreven hoe wij als bedrijf met de persoonsgegevens omgaan. 

Contactformulier
Op onze website staat een contactformulier. Bij dat contactformulier worden verplichte gegevens gevraagd zoals: bedrijfsnaam, naam, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens zijn nodig om met u contact te kunnen opnemen en te bezien op welke wijze wij u van dienst kunnen zijn, naar aanleiding van de vraag die u in het contactformulier heeft gesteld. Uw gegevens zijn nodig voor het aangaan en verdiepen van de relatie die wij met u hebben, respectievelijk zullen gaan hebben. Op het contactformulier zijn de velden gemarkeerd met “verplicht”. Wij hebben die gegevens nodig voor de uitvoering van onze diensten, zo is een geldig e-mailadres nodig om in contact met u te kunnen treden, maar ook in verband met het toesturen van de nieuwsbrief. Er zijn contact- en factuurgegevens nodig voor het bestellen van een product en/of dienst. Dat is de reden dat wij de NAW-gegevens van uw bedrijf, uw naam, uw telefoonnummer en uw e-mailadres nodig hebben. Iedere nieuwsbrief bevalt een link waarmee u zich kunt afmelden. Wanneer u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief, bewaart Danthas de persoonsgegevens gedurende de termijn waarin u zich niet heeft afgemeld, tenzij Danthas op grond van de wet/wettelijke bepaling verplicht is de persoonsgegevens langer te bewaren. 

Bovenstaande persoonsgegevens gebruiken wij om ons product en uw ervaringen op onze website te verbeteren; om contact met u op te nemen als producten en diensten voor u van belang kunnen zijn, op voorwaarde dat u ons toestemming heeft gegeven dit te doen of dat u al eerder een product of dienst bij ons heeft aangevraagd en de communicatie relevant is voor of verwant is aan die eerdere aanvraag en is gedaan binnen de termijn die is vastgesteld door de toepasselijke regelgeving of u te voorzien van producten en diensten die u bij ons hebt aangevraagd. 

Aanmeldformulier klantenportaal
Als klant van Danthas kunt u inloggen op ons klantportaal, mijndanthas.nl. Daartoe dient u zich te registreren via een aanmeldformulier voor onze klantenportaal. Daartoe worden verplichte gegevens gevraagd: bedrijfsnaam, functie, e-mailadres, relatienummer en telefoonnummer. 

Deze gegevens worden uitsluitend verzameld om de volgende zaken te kunnen regelen: Het raadplegen van uw facturen, offertes, bezoekrapporten, contracten, extra gebruikers te kunnen aanmaken, service-calls indienen, openstaande offertes autoriseren of afwijzen, vragen stellen over uw openstaande offerte. Om in te kunnen loggen op de beveiligde omgeving van de website (mijndanthas.nl) is uw e-mailadres en een wachtwoord verplicht. Dit wachtwoord wordt automatisch gegenereerd en kan na de eerste inlog worden aangepast. Wanneer u zich aanmeldt als persoon, gaan we ervan uit dat u bevoegd bent tot gebruik van de gebruikersnaam en het wachtwoord. Wanneer u vermoedt dat het wachtwoord bij onbevoegden bekend is, dient u Danthas hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen, zodat maatregelen genomen kunnen worden. In beginsel blijft u echter zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de gebruikersnaam, e-mailadres en het wachtwoord. 

Gebruik van onze website
Bezoekt u onze website, dan worden uw bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvragen, gegevens die de browser van het bezoek meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek en klikgedrag op de website. U dient zich te realiseren dat bij het bezoek van onze sites gegevens zoals uw IP-adres kunnen worden achterhaald. Danthas slaat geen IP adressen op, maar Danthas werkt wel met gegevens over uw bezoek aan onze website. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om onze internetpagina’s te optimaliseren. Op onze website zijn mogelijk ook links opgenomen naar websites van derden. Hoewel deze sites met zorg geselecteerd zijn, draagt Danthas geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derde en de manier waarop ze met persoonsgegevens omgaan. 

Gebruik van ons klantportaal
Wanneer u ons klantportaalbezoekt, dan worden uw bezoekgegevens net als op de website bijgehouden. Daarentegen worden voor het bezoek aan ons klantportaal uw IP-gegevens wel opgeslagen om in geval van misbruik de bron hiervan te kunnen achterhalen.  

Delen van persoonsgegevens aan derden
Danthas deelt in principe niet uw persoonsgegevens met anderen. Dat doet Danthas alleen als er een goede reden of verplichting voor is. Bijv. in geval van fraude. Maar ook politie, justitie, toezichthouder en belastingdienst kunnen op grond van de wet gegevens bij Danthas opvragen. En verder kan de rechter Danthas verplichten om gegevens te verstrekken. En soms moet Danthas op basis van een overeenkomst of reglement, gegevens delen met een andere partij of organisatie. 

Hieronder ziet u met wie Danthas persoonsgegevens kan delen: 

 • Belastingdienst
 • Verzekeringsmaatschappij 
 • Accountant 
 • Dienstverleners die Danthas helpen bijvoorbeeld: 
  • Organiseren evenementen, versturen van e-mails en post, maken van video’s en brochures; 
  • Klantonderzoek, zoals enquêtes; 
  • Plaatsen van advertenties op apps, website en social media buiten Danthas; 
  • Ontwerpen en onderhouden van en verbeteren van IT systemen, internettools en applicaties. 


Goed om te weten

Danthas zal nooit gevoelige gegevens gebruiken noch opvragen die te maken hebben met gezondheid, geloofsovertuigingen, politieke of filosofische overtuigingen, seksuele geaardheid of etnische afkomst. Danthas verwerkt ze soms wel in opdracht van onze zorg-gerelateerde opdrachtgevers die specifiek met voorgemelde gegevens werken. Danthas verwerkt en/of verzamelt geen gegevens die naar landen buiten Nederland dan wel buiten de EU worden verzonden. 

Beveiliging
Danthas voldoet in haar beveiligingsbeleid aan de eisen en normen van de ISO27001 en NEN7510.  Gaat er toch iets mis, dan komt Danthas direct in actie. Eventuele datalekken worden opgelost en geregistreerd. Ook worden datalekken gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens en aan u, als het nodig is. 

Verder hebben al onze medewerkers een geheimhoudingsverklaring getekend. Danthas gaat zorgvuldig om met gegevens die u ons toevertrouwt. Alleen geautoriseerd personeel mag uw gegevens inzien en verwerken. 

Ons privacy beleid zal regelmatig aangepast worden, omdat er steeds meer met data mogelijk is en de regelgeving regelmatig verandert. Ons privacy beleid zal daarom in beweging blijven en regelmatig geüpdatet worden. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. 

Persoonsgegevens bekijken, aanpassen, wissen of verwerken/wijzigen tijdelijk stopzetten?
Wilt u weten welke persoonsgegevens we over u hebben vastgelegd? Dan kunt u gebruik maken van uw ‘recht op inzage’. Of wilt u uw gegevens wijzigen? Dan kunt u gebruik maken van uw ‘recht op correctie’.  

Wilt u uw persoonsgegevens wissen, dan kunt u gebruik maken van uw ‘recht op gegevenswissing’. Wilt u dat Danthas (tijdelijk) stopt met het verwerken of wijzigen van uw persoonsgegevens, dan kunt u gebruik maken van uw ‘recht op beperking van de verwerking’. U heeft ten allen tijde het recht om vanwege specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw betreffende persoonsgegevens.  

U heeft het recht om betreffende persoonsgegevens, die u aan Danthas heeft verstrekt, te verkrijgen en u heeft het recht om deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.  

U kunt, in bovenstaande gevallen, dan een brief/mail sturen vergezeld met een kopie van uw geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart. 

Persoonsgegevens bekijken of aanpassen?
Wilt u weten welke persoonsgegevens we over u hebben vastgelegd? Dan kunt u gebruik maken van uw ‘recht op inzage’. Of wilt u uw gegevens wijzigen? Dan kunt u gebruik maken van uw ‘recht op correctie’. U kunt dan een brief/mail sturen vergezeld met een kopie van uw geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart.

Deze brief kunt u toesturen naar: Danthas BV, t.a.v. de Directie, Kraaiheide 1, 9202 PC Drachten of stuur een mail met een bijlage van een geldig identiteitspapier naar: servicedesk@danthas.nl

U krijgt binnen 30 dagen reactie van Danthas.

© 2022 Danthas BV. Alle rechten voorbehouden. Wij zijn ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd.

Click Me