25 sep 2017

CBS: Bedrijven vaker getroffen door storing dan cyberaanval

(Bron: Security.nl)

Nederlandse bedrijven hebben vaker met ict-incidenten te maken die door storingen worden veroorzaakt dan door cyberaanvallen, zo stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuw onderzoek naar het ict-gebruik van bedrijven. Met uitval van ict-diensten door storingen in de hard- of software had 43 procent van de bedrijven in 2016 mee te kampen.

Ruim 20 procent van de bedrijven in Nederland met minstens tien werknemers heeft vorig jaar te maken gehad met de gevolgen van cyberaanvallen, aldus het CBS. Vooral bedrijven in de financiële sector en de energiesector hadden hier last van. Aanvallen van buitenaf brengen even vaak kosten met zich mee als een storing; ongeveer in de helft van de gevallen. Kosten kunnen bijvoorbeeld worden gemaakt voor herstelwerkzaamheden of voor extra bescherming van de ict-systemen, zo laat het CBS weten. Ook kan er sprake zijn van omzetderving of datadiefstal.

In de meeste bedrijfstakken heeft ongeveer de helft van de bedrijven vorig jaar ict-incidenten gehad, maar er zijn uitschieters naar boven en beneden. De horeca heeft relatief weinig last van ict-incidenten (33 procent van de bedrijven), bedrijven in de gezondheids- en welzijnszorg relatief veel (57 procent). Aanvallen van buitenaf komen relatief vaak voor in de financiële sector en bij energiebedrijven. In de financiële sector leidden die aanvallen vaak tot uitval van ict-systemen, terwijl de energiebedrijven na een aanval vaker met vernietigde of verminkte data blijven zitten.

ICT incidenten
Grotere bedrijven hebben vaker last van ict-incidenten dan kleinere bedrijven. Zo had drie kwart van de bedrijven met 500 werknemers of meer in 2016 te kampen met één of meer ict-incidenten. Van de bedrijven met 10 tot 20 werkzame personen gold dit voor 43 procent. Voor ict-incidenten door aanvallen van buitenaf waren de percentages voor deze bedrijven respectievelijk 41 procent en 15 procent.

Wilt u een securitycheck aanvragen of meer informatie? 
Belt u dan met onze verkoopafdeling, telefoonnummer (0512) 57 11 66.  U kunt ook contact leggen door gebruik te maken van het contactformulier. Wij helpen u graag!

Deel dit

© 2022 Danthas BV. Alle rechten voorbehouden. Wij zijn ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd.

Click Me