14 jun

Microsoft Service Provider onderzoek

Regelmatig voert Microsoft onderzoeken uit onder Service Providers (bedrijven die ICT-diensten aanbieden via het internet) om te controleren of maandelijks het juiste aantal Microsoft licenties wordt gerapporteerd. De afgelopen maanden is deze controle, door middel van diverse scans, ook bij Danthas uitgevoerd.

Het doel van deze reviews is : Het creëren en onderhouden van een eerlijk hosting landschap, waar competitie op basis van prijs niet negatief beïnvloed wordt door verkeerde rapportages van Microsoft licenties.

Alle geïnstalleerde Microsoft licenties op onze 365 Connect en Hisconnect hosted omgevingen zijn gelicenseerd volgens het Microsoft Services Provider License Agreement (SPLA). Omdat niet de eindklant, maar Danthas licentiehouder is, zijn wij verplicht het gebruik van deze Microsoft licenties maandelijks te rapporteren. Hiervoor heeft Danthas een License rapportage tool ontwikkeld, die de geïnstalleerde software vergelijkt met de verbruikte licenties volgens de hostingovereenkomsten met onze klanten.

Uit het onderzoek van Microsoft blijkt dat Danthas de licentiëring van haar hosting platformen, mede dankzij haar eigen License rapportage tool, prima op orde heeft en op de juiste wijze rapporteert.

“Ook bij klanten voert Microsoft regelmatig onderzoeken uit of de geïnstalleerde Microsoft software op de juiste wijze is gelicenseerd. Dit doen ze middels een zogenaamde Software Asset Management (SAM). De uitslag van dit SAM onderzoek geeft onze klanten het vertrouwen dat wij zorgen voor de juiste licentiëring van de Microsoft software”

Meer informatie?
Heeft u vragen of wilt uw advies of ondersteuning bij de keuze van het juiste Microsoft licentiemodel? Neemt u dan gerust contact met ons op, telefoonnummer (0512) 57 11 66 of per e-mail info@danthas.nl. Wij helpen u graag!

Deel dit